Bezpečnost, i když to někdy pálí

se zachováním funkčnosti v případě požáru a se zachováním izolační integrity

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook