PORTÁL 61439

Pomocí tohoto portálu vám firma HENSEL poskytuje podporu při implementaci požadavků normy EN 61439 od prvního kroku - sběru dat - přes návrh rozváděčového systému HENSEL v souladu s normami až po poskytnutí potřebného ověření návrhu a běžné ověřovací zkoušky.

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook