NÁVOD
Návrh a montáž v souladu s EN 61439

NÁVOD
Návrh a montáž v souladu s EN 61439

Proč prováděcí návod?

EN 61439 -
Nové úkoly a odpovědnosti pro elektrotechniky

EN 61439 ukazuje, jak je možné sestavit rozváděč nízkého napětí, který je pro uživatele bezpečný. Kromě změn, které se týkají návrhu rozváděče, je výrobce rozváděče konfrontován s novými úkoly a odpovědnostmi.
Definuje, které dokumenty patří k rozváděči nízkého napětí a které kontrolní mechanismy je nutné dodržet. Uvádí technické údaje sestavy, tak aby bylo možné provést ověření návrhu.


Návod 61439 v praxi:
5 kroků k rozváděči, který splňuje normy

Návod uvádí proces návrhu, sestavení a dokumentaci rozváděče nízkého napětí v pořadí nutných kroků a zároveň přiřazuje k těmto krokům relevantní sekce normy EN 61439.
Uplatnění tohoto návodu je zaměřeno na výrobu rozváděčů až po hodnotu 630 A a také na kontrolní seznamy a pokyny ohledně ověření shody s maximálním růstem teploty.

 
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook