Reference/ Použití

Referenzenzoom

Spokojení zákazníci jsou nejlepší referencí

Na základě důsledné fi losofi e kvality se značkové výrobky Hensel celosvětově
ustálily v nejrůznějších oborech. Používají se nejen jako standardní produkty
ve všech druzích instalací, ale díky své stabilní konstrukci a odolnosti především
v náročném prostředí. Pozitivní ohlas trhu a spokojenost našich zákazníků mluví za vše.

Vysoká kvalita výrobků Hensel nabízí maximální ochranu před úrazy
elektrickým proudem a korozí. Jsou odolné proti UV záření, nárazům, prachu a vodě. Ať je horko, chladno, vlhkost nebo špínou znečištěný vzduch - značkové výrobky Hensel se mohou bez problémů použít při extrémních okolních podmínkách a pro silná namáhání.


Výrobky Hensel zajišťují elektrickou bezpečnost v/na:

- bankách a pojišťovnách
- dolech
- provozech se zpracováním kovů, dřeva a papíru
- provozech vodního hospodářství a odpadních vod
- rekreačních a obchodních střediscích
- hotelích a kinosálech
- průmyslových, podnikatelských a účelových stavbách
- elektrárnách
- a všude tam, kde se elektrická energie jistí, větví, rozvádí a transformuje
- nemocnicích a klinikách
- kulturních domech
- hospodářských usedlostech
- námořním prostředí
- fotovoltaických zařízeních
- školách a univerzitách
- stadionech a sportovních střediscích
- čerpacích stanicích a u dálkových potrubí
- telekomunikaci
- stavbách tunelů a silnic
- budovách dopravní infrastruktury
- bytové výstavbě
- cementárnách

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook