Portrét

Inovativní program moderních systémů elektroinstalace a rozvodů učinil z fi rmy Hensel jeden z vedoucích podniků v jištění, větvení, rozvádění a přeměně elektrické energie na trhu. S produkty poskytovanými na přání, které se vyvíjejí speciálně pro požadavky národních a mezinárodních aplikací, zaručujeme uživatelům vysoký užitek. Neboť jejich spokojenost je měřítkem našeho konání.

Abychom našim zákazníkům zajistili i v budoucnu náskok na trhu, investujeme stále do vývoje, výroby a do základního a dalšího vzdělávání zaměstnanců. Stále rostoucím požadavkům na IT systémy v éře internetu, vysoké rychlosti reakce a rozsáhlé dosažitelnosti čelíme stále novými investicemi pro garantovanou dostupnost systému.

PROFIL SPOLEČNOSTI
 
 

Náskok díky inovaci a kvalitě

Na rozhodujícím místě trvale spolupracujeme na vývoji národních a mezinárodních norem a můžeme tak kdykoliv nechávat vniknout cenné knowhow do naší vývojové práce. Tím se dále zlepšuje a pro budoucnost zajišťuje vysoká úroveň kvality našich výrobků.

Vorsprung durch Innovation und Qualität
Vorsprung durch Innovation und Qualität
 
 

Elektrotechnické výrobky nejvyšší kvality

Elektrotechnische Erzeugnisse in höchster Qualität

Obecně tam, kde jsou vlivem prašného a vlhkého prostředí kladeny vyšší požadavky na elektroinstalace jsou v odvětví nízkonapěťových výrobků požadovány normám odpovídající
výrobky s vyšší kvalitou.

Vyšší standard kvality zajišťuje našim partnerům rozhodující výhody na trhu.
Všechny provozy firmy Hensel splňují požadavky normy DIN-ISO 9001-2008.

  • Interní řízení kvality
  • Moderní zkušební metody
 
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook